ประวัติบริษัท

บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 
 ความเป็นมาของ สเวนเทค 

บริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการทางด้านนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีน โดยมีประสบการณ์มากกว่า 31 ปี ปัจจุบันดำเนินกิจกรรมดั้งต่อไปนี้:

กิจกรรมหลัก:

  • เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติทุกประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม
  • เครื่องผลิตยาและเครื่องบรรจุยา
  • เครื่องผลิตอาหาร เครื่องดื่มและไลน์ผลิต
  • วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องบรรจุชาและเครื่องพิมพ์วันที่

กิจกรรมรอง:

เครื่องแยกของเหลวและระบบแยกของเหลว, อุปกรณ์ซีล, น้ำยาที่ใช้ในขั้นตอนงานโลหะ

images

บริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสินค้าคุณภาพสูง 10 กว่ายี่ห้อ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้บริการกับอุตสาหกรรมผลิตยา-อาหารเสริมและเครื่องสำอาง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ประจำวัน เคมีเกษตร ยารักษาสัตว์ สารกำจัดศัตรูพืช โรงงานผลิตและบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม (แบบของแข็ง แบบของเหลว) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย กลุ่มโรงแรม ของใช้ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจขายปลีก โรงงานรับจ้างบรรจุ ดั้งต่อไปนี้:

  • ออกแบบรูปแบบการผลิตตามความต้องการให้กับลูกค้า
  • นำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์และไลน์ผลิตมาให้กับลูกค้า
  • บริการติดตั้ง ทดลองเครื่อง อบรมผู้ใช้งานเครื่องจักรที่นำเข้ามาให้กับลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาทางเทคนิค ซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งในช่วงรับประกัน จนตลอดอายุการใช้งานและสำรองจำหน่ายอะไหล่

 

 


19 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 697 ครั้ง

Engine by shopup.com