เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ

 เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ (ซีลกลาง) รุ่น DLP-320NA/320NB/320NC/320ND

เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นชิ้น เป็นผง หรือเป็นเม็ด เช่น ถั่ว ขนมอบกรอบ กล้วยตาก ขนมขบเคี้ยว ข้าว กาแฟ ฯลฯ

 

 

เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ (แบบซีลกลาง) รุ่น DLP-320NA/320NB/320NC/320NB

คุณสมบัติพิเศษ

 •  ความแม่นยำสูง
 • ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
 • ควบคุมด้วยระบบ PLC และหน้าจอสัมผัส   
 • สามารถปรับความยาวซองได้
 • ปรับความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์เลือกซื้อ

 • เครื่องพิมพ์วันที่
 • เครื่องลำเลียงวัตถุเข้า
 • เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

 

 เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ (ซีลกลาง) รุ่น DLP-320NS/380NA/380NB/380NC

เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นชิ้น เป็นผง หรือเป็นเม็ด เช่น ถั่ว ขนมอบกรอบ กล้วยตาก ขนมขบเคี้ยว ข้าว กาแฟ ฯลฯ

 

 

เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ (แบบซีลกลาง) รุ่น DLP-320NA/320NB/320NC/320NB

คุณสมบัติพิเศษ

 •  ความแม่นยำสูง
 • ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
 • ควบคุมด้วยระบบ PLC และหน้าจอสัมผัส   
 • สามารถปรับความยาวซองได้
 • ปรับความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์เลือกซื้อ

 • เครื่องพิมพ์วันที่
 • เครื่องลำเลียงวัตถุเข้า
 • เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

 

 เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ รุ่น DC-4230/5235/6845/DP-420/520/680

เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นเม็ด เป็นชิ้น เช่น ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว ผลไม้แปรรูป น้ำตาล กาแฟ ข้าวสาร พริกไทยเม็ด เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องดื่มมอลต์ ฯลฯ

 

 

เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ รุ่น DC-4230/5235/6845/DP-420/520/680

คุณสมบัติพิเศษ

 • สามารถเลือกวิธีการจ่ายวัตถุได้ 5 แบบ
 • ทำการลำเลียงวัตถุ กำหนดปริมาตร จ่ายวัตถุ ทำซอง พิมพ์วันที่ เติมไนโตรเจน หรือรีดลม ลำเลียงซองสำเร็จรูป ด้วยระบบอัตโนมัติ
 • ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส และ PLC
 • สามารถตั้งค่าซองให้ตัดตามจำนวนที่ต้องการได้
 • มีระบบเตือนและหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุขัดข้อง
 • สามารถพับมุมซองและเจาะรูแขวนได้
 • สามารถบันทึกโปรแกรมได้

อุปกรณ์เลือกซื้อ

 • ระบบตัดซองแบบต่อเนื่อง หรือระบบตัดต่อเนื่องแล้วตัดกลางซอง
 • ระบบเจาะรูแขวน (รูกลม หรือรูปร่างอื่นๆได้)
 • เครื่องจ่ายวัตถุ และอุปกรณ์กำหนดปริมาตร
 • เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

 เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ รุ่น CB-VS36/52

สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นเม็ด เป็นผง เป็นของเหลว เช่น ขนมอบกรอบ  ขนมขบเคี้ยว ผลไม้แปรรูป น้ำตาล กาแฟ ข้าวสาร พริกไทยเม็ด เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องดื่มมอลล์  น้ำจิ้ม ซอส น้ำสลัด ฯลฯ

 

 

เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ รุ่น CB-VS36/52

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทำการลำเลียงวัตถุ กำหนดปริมาตร จ่ายวัตถุ ทำซอง พิมพ์วันที่เติมไนโตรเจน หรือรีดลม ลำเลียงซองสำเร็จรูป ด้วยระบบอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวิธีการจ่ายวัตถุได้ 5 แบบ
 • ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส และ PLC
 • การดึงฟิล์มให้ระบบซีลหัวท้ายเป็นตัวดึงฟิล์ม
 • รูปแบบซองเป็นซีล 3 ด้าน หรือ 4 ด้าน
 • สามารถเจาะรูแขวนได้
 • สามารถบันทึกโปรแกรมได้

อุปกรณ์เลือกซื้อ

 • ระบบตัดซองแบบต่อเนื่อง หรือระบบตัดต่อเนื่องแล้วตัดกลางซอง
 • ระบบเจาะรูแขวน (รูกลม หรือรูปร่างอื่นๆได้)
 • เครื่องจ่ายวัตถุ และอุปกรณ์กำหนดปริมาตร
 • เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

07 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 2296 ครั้ง

Engine by shopup.com