เครื่องบรรจุแนวนอน

หมวดหมู่: สินค้าแนะนำ

 เครื่องบรรจุแนวนอน รุ่น DC-250B(D)/250E/250S/350B(D)/450/600

สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นชิ้น มีรูปทรงกลม สี่เหลี่ยม วงรี ห่วงกลม หรือวัตถุที่ใส่กล่อง ใส่ถาด เช่น ขนมปังกรอบ เบเกอรี่ คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ ขนมตุ้บตั๊บ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • เหมาะสำหรับบรรจุซองขายปลีก และซองนอก
 • มีชนิดใบมีดสูงและใบมีดต่ำ
 • เลือกความยาวซองสั้นหรือยาวได้
 • เมื่อตั้งค่าความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวซองที่ต้องการทันที
 • ตั้งค่าการบรรจุด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถแสดงสาเหตุของปัญหาที่ขัดข้องได้
 • เมื่อหยุดเครื่อง ชุดแท่งมีดจะไม่ประกบกัน

 เครื่องบรรจุแนวนอน รุ่น DC-250XB(XD)/350XB(XD)/450XB(XD)/600XB(XD)

สำหรับบรรจุวัตถุที่เหนียว นิ่ม และรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ไส้กรอก ปลาหมึกแผ่น ผลไม้กวน เยลลี่ กล้วยตาก ถุงมือ ผ้าเช็ดหน้า ทิชชู ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • เหมาะสำหรับบรรจุซองขายปลีก และซองนอก
 • ฟิล์มอยู่ด้านล่างของรางลำเลียง
 • รุ่น X ใบมีดต่ำ รุ่น XD ใบมีดสูง และรุ่น XE 3 ใบมีด ทั้ง 2 รุ่น สามารถเลือกวางวัตถุบนฟิล์มที่มีมาร์คได้
 • เลือกความยาวซองสั้นหรือยาวได้
 • เมื่อตั้งค่าความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวซองที่ต้องการทันที
 • ตั้งค่าการบรรจุด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถแสดงสาเหตุของปัญหาที่ขัดข้องได้
 • เมื่อหยุดเครื่อง ชุดแท่นมีดจะไม่ประกบกัน

 เครื่องบรรจุแนวนอน รุ่น DS-250B(D)/250E/250S/350B(D)/450/600

สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นชิ้น มีรูปทรงกลม สี่เหลี่ยม วงรี ห่วงกลม หรือวัตถุที่ใส่กล่อง ใส่ถาด เช่น ขนมปังกรอบ เบเกอรี่ คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ ขนมตุ้บตั๊บ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • เหมาะสำหรับบรรจุซองขายปลีก และซองนอก
 • มีชนิดใบมีดสูงและใบมีดต่ำ
 • เลือกความยาวซองสั้นหรือยาวได้
 • รีดลมได้
 • เมื่อตั้งค่าความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวซองที่ต้องการทันที
 • ตั้งค่าการบรรจุด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถแสดงสาเหตุของปัญหาที่ขัดข้องได้
 • เมื่อหยุดเครื่อง ชุดแท่นมีดจะไม่ประกบกัน

 เครื่องบรรจุแนวนอน และไลน์ลำเลียงวัตถุอัตโนมัติ รุ่น

DS-250XB(XD)/250XE/250XS/350XB(B)/450XB(XD)/600XB(XD)

เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุหลายชิ้นให้รวมเป็น 1 ซอง เช่น ขนมหลายชิ้น สบู่หลายชิ้น ไส้กรอกหลายแท่ง หรือ ซองบรรจุหลายซอง รวมเป็น 1 ซองใหญ่ และไม่ต้องใส่กล่อง ใส่ถาด 

DS-250XB(XD)/250XE/250XS/350XB(B)/450XB(XD)/600XB(XD)

คุณสมบัติพิเศษ

 • เหมาะสำหรับบรรจุซองขายปลีก และซองนอก
 • มีชนิดใบมีดสูงและใบมีดต่ำ
 • เมื่อตั้งค่าความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวซองที่ต้องการทันที
 • ความเร็วในการบรรจุสูง
 • การบรรจุแม่นยำ
 • สามารถแก้ปัญหากรณีที่มีวัตถุหลายชิ้น ไม่เหมาะที่จะบรรจุกับ เครื่องบรรจุแนวนอนทั่วไปได้
 • มีอุปกรณ์พับมุม (DG-350WX)

ไลน์ลำเลียงวัตถุอัตโนมัติ

ไลน์ลำเลียงวัตถุอัตโนมัติ สามารถใช้การจัดวัตถุ การส่งวัตถุและการบรรจุอัตโนมัติ ใช้แบบอิสระหรือเชื่อมต่อกับไลน์ผลิตและเครื่องบรรจุอัตโนมัติได้

คุณสมบัติพิเศษ

 • ความเร็วในการลำเลียงวัตถุ สามารถปรับให้เหมาะสมกับไลน์ผลิตได้
 • การลำเลียงวัตถุเป็นแบบอัตโนมัติ คือ เมื่อไม่มีวัตถุมาเครื่องจะหยุดเอง
 • ความเร็วในการลำเลียงสูงได้ถึง 300 ชิ้น/นาที

06 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 453 ครั้ง

Engine by shopup.com