swentech.co.th
Tel: 02-398-8896-7 , 02-744-7086-8

JOB

บริษัทสเวนเทค ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 พนักงาน ตำแหน่ง เลขาฝ่ายบริการ

 • รับเรื่องจากฝ่ายขายและลูกค้าที่แจ้งซ่อมเครื่องรวมถึงขายอะไหล่ที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 • เข้าใจขอบเขตงาน และจัดช่างทำงานอย่างเหมาะสม
 • ส่งสินค้าหรือส่งช่างเข้าบริการให้ตรงวันและเวลาที่ได้นัดหมายกับลูกค้า
 • สรุปงานของฝ่ายบริการส่งผู้บริหาร
 • บันทึกข้อมูลในใบบันทึกบริการ,ความคืบหน้า,ประวัติการซ่อมและการเปลี่ยนอะไหล่เข้าในระบบทุกวัน
 • สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 พนักงาน ตำแหน่ง ฝ่ายบริการ

 • มีประสบการณ์ด้านติดตั้งและซ่อมแซม เครื่องจักร สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด , ทำงานล่วงเวลา และ ทำงานในวันวันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือเมื่อมีงานเร่งด่วนได้
 • สามารถขับรถได้ พร้อมมีใบขับขี่ที่สมบูรณ์ และต่ออายุอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่านายหน้า โบนัส ท่องเที่ยวต่างประเทศ และเงินรางวัลพิเศษอีกมากมาย

สนใจติดต่อสมัคร โทร.02-3988896-7, 744-7086-8 ต่อ 203

อีเมลล์ : swentechthailand@gmail.com

error: Content is protected !!